Molí Sol

L’edifici té una planta rectangular de quatre crugies, amb un alçat de quatre plantes. A la construcció principal, se li van afegir en diferents èpoques diversos annexos, depenent de les necessitats de la indústria (tallers de fusteria, ferreria, habitatge del conserge, …) Un poc abans del molí trobem les basses de decantació, utilitzades per netejar l’aigua abans de la seva entrada a l’edifici.

Annex té el Molí Torró, molí fariner del segle XVII, de planta rectangular amb façana senzilla i coberta a doble vessant. És en 1764 quan sabem la seva pertinença a la família Torró, la qual dóna nom a la construcció.