Torre de L’Andana

L’any 1256 va tenir lloc la fundació cristiana de la Vila d’Alcoi, i a partir de 1305 s’havia construït el seu primer eixample urbà o raval que al segle XIV es va denominar Pobla Nova de Sant Jordi o Vilanova d’Alcoi. El Raval Vell va quedar defensat per una muralla i diverses torres, de les que encara es conserven algunes restes, entre elles pots visitar la Torre de l’Andana, en la coneguda com Placeta de les Xiques.