Torre N’Aiça y Portal de Riquer

La Vila d’Alcoi passa a ser cristiana en 1256, i a partir de 1305 es va construir el seu primer eixample urbà o raval que al segle XIV es va denominar Pobla Nova de Sant Jordi o Vilanova d’Alcoi.

L’antic Raval Vell estava defensat per una muralla i diverses torres, com la Torre de N’Aiça i Torre-portal de Riquer, que era al mateix temps la porta d’accés a la població per l’antic camí de Castella o de Madrid. A inicis del segle XVIII, amb la Guerra de Successió, es va construir un baluard al costat de la Torre de N’Aiça. Anys més tard, les torres es van convertir en habitatges i sobre la muralla del carrer de la Puríssima es va obrir una porta més ampla -anomenada Arc de Sant Roc-, per permetre l’accés de carruatges a través del carrer de Sant Roc.