Ajuntament de Cocentaina

Construït durant la segona meitat del S.XIII, va ser construit des del seu origen per a albergar els òrgans de govern local, ús que encara perdura. Les reformes del S. XVIII són les que li donen el seu característic aspecte actual. En les últimes reformes, executades en 1997, s’han tornat a descobrir elements dels segles XVI, com la llotja de la planta baixa.