Carrer Dolors Cocentaina

Aquesta via coincideix amb el traçat sud-oest de l’antiga muralla i en ella es conserven els panells ceràmics devocionals més antics de Cocentaina que són de mitjan el segle XVIII. Els panells representen cadascun dels set dolors de la Verge.