Carrer Major de Cocentaina

Originàriament, el carrer Major és un dels eixos principals del barri cristià de la Vila, que manté el seu traçat a manera de quadrícula. Ací se situa un interessant balcó amb retaule de ceràmica religiosa del segle XVIII.