Castell de Cocentaina

L’àrea del Castell de Cocentaina està integrada en l’actualitat per un conjunt monumental que forma part de diverses construccions pertanyents a diferents èpoques culturals. La construcció més significativa que s’ha conservat és la torre gòtica que contemplem en l’actualitat. El ‘Castell’ de Cocentaina és una torre de planta quadrada de 13,60 metres d’amplada i 12,50 metres d’altura des del pas de la porta d’accés fins a la planta superior de les mènsules que suportaven els matacans volats. La torre ha estat restaurada i es troba en bon estat de conservació.