Cementeri d’Alcoi

En 1812 es va inaugurar el primer cementeri ventilat extramurs de la ciutat d’Alcoi, l’anomenat Cementeri Vell. En 1885, a causa de la seua proximitat al nucli urbà i a la forta epidèmia de còlera, es procedeix a habilitar el recinte de l’actual Cementeri Municipal de Cantagallet o de Sant Antoni Abat.

El cementeri es convertirà en un autèntic espai de representació social, fidel reflex de la societat industrial alcoiana, que al seu torn generarà diferents tipologies i recintes al llarg del temps.

Aquests valors patrimonials han permès que, des de 2012, forme part de la Ruta Europea de Cementeris considerada Itinerari Cultural pel Consell d’Europa.