Centre Cultural Mario Silvestre

El Centre Cultural d’Alcoi és el departament de l’Àrea de Cultura encarregada de promoure i difondre una oferta cultural oberta i àmplia. És punt central de l’organització de certàmens com els premis “Ciutat d’Alcoi de Teatre”; o de la relació amb entitats de coordinació cultural com les autonòmiques Teatres de la Generalitat i Xarxa Musical Valenciana, i altres d’àmbit estatal com és el cas de la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques i la Xarxa de Auditoris i Teatres Públics.

Igualment és responsable de la gestió de campanyes específiques com la Mostra de Teatre d’Alcoi -fira professional de les companyies valencianes-, i del centenari Betlem de Tirisiti, declarat Bé d’Interès Cultural.