Convent de les Clarisses i Monestir

Ocupant l’ala nord del palau, és ací on es dóna culte a la patrona de Cocentaina, la Verge del Miracle. D’estil barroc es poden contemplar interessants llenços amb les escenes del Miracle de la Verge, Santa Clara de Asís, i un impressionant cambril que guarda la icona de la Verge.