Muralles medievals Alcoi

L’any 1256 es data la fundació cristiana de la Vila d’Alcoi, i a partir de 1305 va tenir el seu primer eixample urbà o raval que en el segle XIV es va denominar Pobla Nova de Sant Jordi o Vilanova d’Alcoi.

El Raval Vell va quedar defensat per una muralla i diverses torres, de les quals s’han conservat les restes de les denominades Torre de l’Andana (en la Placeta dels Xiques), Torre de N’Aiça i Torre-portal de Riquer, que era al mateix temps la porta d’accés a la població per l’antic camí de Castella o de Madrid.

A inicis del segle XVIII, en ocasió de la Guerra de Successió, es va construir un baluard al costat de la Torre de N’Aiça. Anys més tard, les torres es van adaptar per a habitatges i sobre la muralla del carrer de la Puríssima es va obrir una porta més àmplia –denominada Arc de Sant Roc–, per a permetre l’accés de carruatges a través del carrer de Sant Roc.