Parc la Glorieta

Detenir-nos en aquest bonic parc en ple centre històric de la ciutat d’Alcoi sens dubte val la pena. Construït en terrenys pertanyents a l’hort del convent de San Francisco (fundat en 1569 i desamortitzat en 1835), des de 1836 va ser el primer passeig públic que va tenir la ciutat.

La configuració de la Glorieta ha experimentat nombroses reformes, sent la més important la realitzada en 1899 per l’arquitecte Vicente Pascual Pastor, que va crear un gran passeig de circumval·lació sobre un espai el·líptic dividit en tres grans avingudes, que al seu torn estan subdividides amb parterres a l’anglesa. El reixat de ferro mostra el motiu art nouveau del latiguillo.