Parc Natural Carrascar de la Font Roja

El Parc Natural del Carrascar de la Font Roja se situa entre els termes municipals d’Alcoi i Ibi. En ell encara podem observar les empremtes de les activitats que l’home va desenvolupar aprofitant els recursos naturals. Exemple d’això serien les carboneres per a la producció de carbó vegetal, els antics forns de calç, l’explotació de les terres cultivades sobre les faldes de la muntanya, les masies o els pous de neu.

A la Font Roja es pot acampar si se sol·licita el permís adequat (Espai Jove Alcoi: 965 537 1419. A més, les rutes senderistes estan molt ben senyalitzades. Però, en tractar-se d’una àrea protegida, no es pot circular amb bicicleta.