Pont de María Cristina

Va ser construït entre 1828 i 1838, i es pot dir que és la primera gran obra pública que es va realitzar a Alcoi, la qual va representar una millora de les comunicacions. El pont es va denominar de Maria Cristina (com a homenatge a Maria Cristina Borbó de les Dues Sicílies, quarta esposa del rei Ferran VII).

Aquest pont és d’estil medievalista i combina l’ús de carreus de pedra tosca i de pedra calcària fina. La seua alçària màxima és de 27 metres sobre el llit del riu Riquer, en el punt on s’inicia la partida dels Tints.