Torre de la Muralla

La vila de Cocentaina va tenir una gran importància durant el període de dominació musulmana, sent el seu element fortificat més important el seu castell, la silueta majestuosa destaca sobre la població. Al nucli antic de la població es troba diferents restes de la muralla, diverses torres defensives que formaven portals d’accés de la vella ciutat emmurallada.