Torre Na Valora

La torre de Na Valora, és una torre gòtica del segle XIII que formava part del primitiu sistema defensiu de la vila d’Alcoi. És el vestigi més antic que trobem a la ciutat. La torre presenta el seu basament, la porta d’ingrés i les cantonades amb carreus de pedra, i en la seua construcció també es va fer servir la tàpia.

Rehabilitada l’any 2002, la seua situació estratègica permet un ampli domini visual sobre el riu Riquer i la partida dels Tints.