Molí Fariner de Daniel

En 1930 es va convertir en molí de pinsos i cereals, fins al seu tancament a finals del s. XX. Aquest molí aprofitava els corrents de l’aigua per al funcionament de la maquinària, a través d’una sèquia situada en una de les parets del molí.

Actualment aquest molí es troba en bon estat de conservació. És privat.