Cava de l’habitació

Pròxima a la cava Gran; es troba en la vora superior d’un vessant. Es conserva el pou circular amb una profunditat de 10 metres. Presenta tres finestres o obertures superiors i el seu diàmetre interior és de 7 metres. Manté, en part, la cúpula semiesfèrica de 30 cm de grossària que, igual que la resta de la construcció és de maçoneria. L’accés de la boca està situat al NE de la cava en un nivell inferior. La data de construcció correspondria al S.XVII.