Cava d’En Miquel

Situada en el límit entre Bocairent i Alfafara, es tracta d’un dels dipòsits de neu més monumentals. De fet, es caracteritza pels huit contraforts construïts al voltant d’un extens mur perifèric octogonal. De planta circular, compta amb dues obertures que destaquen per l’acabat acurat dels carreus i amb tres boques d’accés situades a diferents nivells.

Té un diàmetre de 14,5 m i presenta una altura mitjana de 10,2 m; per tant, la capacitat per a emmagatzemar neu s’estima en 1.700 m3. Entre els detalls que permet apreciar cal constatar també la presència, en el mur meridional, d’anses de pedra per a nugar les cavalleries emprades per al transport. Així mateix, es pot apreciar també una xemeneia que s’alça sobre el que degué ser el refugi dels nevaters.

La cava posseeix tres boques d’accés situades a diferents nivells. Dos de les portes són d’arc deprimit convex i la del nivell mitjà amb llinda plana formada per una sola peça. El sostre és voltat.