Convent de Sant Jacint

Les monges de clausura guarden amb recel els secrets d’aquest edifici clerical que en temps de la Guerra Civil es va convertir en asil de refugiats republicans. Aquest convent dominic és originari del segle XVI i va ser edificat a instàncies d’un matrimoni local, que està representat en el quadre de dalt del retaule de l’Altar Major. En la capella de la Mare de Déu del Rosari hi ha pintures atribuïdes a Josep Renau, pare del conegut cartellista. L’església és l’única zona visitable.