Cova de la Font Alfafara

Es considera la font de reg més important del municipi. De fet, des dels primers documents escrits, es pot constatar la importància del brollador d’aquest lloc ja que cobria les necessitats d’ús domèstic i agrícola del poble d’Alfafara.