Ermita de Sant Jordi de Banyeres

Situada al carrer del mateix nom. La seua construcció es va realitzar sobre l’antic cementeri de la localitat.

En 1984 es van dur a terme les corresponents gestions per a procedir a la recuperació de l’ermita, la qual es trobava en el Molí Sol. Es va desmuntar pedra a pedra i es va traslladar a la seua actual ubicació, al carrer Sant Jordi.

El seu estil arquitectònic és el neogòtic, la planta és de nau única i rectangular amb un absis al fons amb dues vidrieres, els motius de les quals tracten el tema de Sant Jordi, Banyeres i la festa.

Es tracta d’un edifici aïllat, realitzat en pedres de carreus, teulada a dues aigües d’acusada pendent, cobert amb pissarra. La façana, es troba orientada cap al nord, s’emmarca en dues pilastres amb capitells i pinacles situats a les cantonades.