Fàbrica de l’Estació

Ubicada en el polígon industrial, al costat de l’antiga estació de tren.

L’interior del taller segueix un mateix esquema constructiu de voltes i llindes suportat sobre pilars de morters, encara que en alguns edificis d’aquest complex s’observa l’ús del ferro per a les armadures de la sostrada.

L’arquitectura pren elements del classicisme acadèmic, per a la dignificació de construccions fabrils, i això explica la preocupació per l’ornamentació de les façanes.

La façana principal i les altres parts de l’edifici guarden una mateixa estètica, de murs sense ornamentació. És obra de l’arquitecte modernista Timoteo Briet.

El seu estat actual és ruïnós, encara es conserva la façana principal i les façanes laterals.

No és visitable per dins.