Font de Barxeta

Constitueix un dels exemples més reeixits de la ruta de les fonts d’Agres per l’ornamentació amb taulell valencià que la decora.