Font de Carbonell

En un bell i fresc racó de la Serra de la Solana trobem la font que rep el nom del mas i la partida de Carbonell. L’aigua brolla del subsòl, fa rajar la font, que omple el safareig i a continuació la bassa de rec que reparteix l’aigua per la partida. La trobem a mitjan camí entre l’ermita de la Mare de Deu de la Llum i la cova de les Finestres, pel que és una parada obligada per a les persones que recorren el dit itinerari.