Font de Carbonell

És una font que serveix com a paratge i lloc de pas de diferents excursions.