Font de Sant Joan

La canalització d’aigües empresa a finals del segle XVIII va configurar una ampla xarxa de fonts públiques al llarg de tot el barri medieval com la del carrer de Sant Joan. Aquestes, a més de servir per a l’ús dels veïns, els sobrants també s’utilitzaven als tints de llana ubicats a les mateixes cases i, sobretot, per regar els horts. La font està adossada a una paret que fa de carrer a les cases que hi ha damunt de la font.