Font del Cavaller

Se situa en la part superior del parc municipal de Vila Rosario. La font és de principis del s.XX i Vicente Pérez, metge d’Alacant, es va preocupar de millorar els accessos i va començar a construir el passeig que porta fins a la font. És un lloc molt volgut pels habitants de Banyeres.