Jaciment Arqueològic de la Cova Beneito

El jaciment es tracta d’un abric/cova que s’obri al barranc del Cotet de Muro. Actualment ha quedat reduïda a una xicoteta covatxa formada per dues diàclasis afectades posteriorment per diversos processos càrstics. En origen constituiria un gran abric com evidencien les restes de la visera i els blocs despresos al seu voltant.

La Cova Beneito va ser descoberta per E. Cortell en la dècada dels anys setanta. Les campanyes d’excavació arqueològica ordinària es van dur a terme de forma continuada des de l’any 1980 fins a 1990, sota la direcció científica de Guillermo Iturbe. Els treballs de camp van ser represos l’any 1993 i 1994, interromputs per problemes de seguretat a l’interior de la cova fins a l’any 1999, moment en el qual l’Ajuntament de Muro s’han carregui del projecte sota la direcció científica d’Elisa Doménech. L’any 2001 s’obri un sondeig en l’exterior de l’abric per a comprovar l’extensió real de la superfície d’ocupació. Els resultats han demostrat l’existència d’una àrea d’ocupació important. Les excavacions i les investigacions continuen any rere any gràcies a les aportacions d’un ampli equip interdisciplinari format per arqueòlegs, geòlegs, paleontòlegs i col·laboradors.

Durant més de vint anys, els diversos estudis interdisciplinaris han contribuït a la reconstrucció del modus vivendi de l’home de neandertal i de l’home modern. Els diferents tàxons pol·línics evidencien canvis paisatgístics als voltants de la cova; les anàlisis zooarqueològiques mostren l’existència de zones boscoses ocupades per ramats de cérvols o de valls amb cavalls pasturant.

La desaparició dels neandertals és un tema encara debatut en l’àmbit científic, en el qual tenen un paper important els resultats que es puguen obtenir en la Cova Beneito. El caràcter únic de la seua seqüència cronològica i cultural en tot el llevant i sud de l’estat espanyol converteixen al jaciment en un referent en tots els treballs científics i divulgatius.

La difusió dels treballs realitzats en la Cova Beneito es poden resumir en tres àmbits territorials:

  1. Difusió en l’àmbit autonòmic. Des de l’any 1982, amb la publicació dels resultats preliminars del sondeig interior en la revista del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de València fins a la divulgació científica de la investigació interdisciplinària en diverses revistes, congressos, col·loquis, etc.
  2. Difusió en l’àmbit nacional. En tot el territori de l’Estat Espanyol és freqüent la cita de la Cova Beneito en articles i monografies com un referent del trànsit del Paleolític Mitjà al Superior.
  3. Difusió en l’àmbit internacional. A partir de l’any 1996, com a conseqüència de la repercussió dels estudis preliminars aportats, el jaciment comença a interessar als fòrums internacionals (Forli-Itàlia, Lieja-Bèlgica, etc), així com s’ha comptat amb la visita de prestigiosos investigadors.