Molí Pont

Localitzat al marge esquerre del riu. En els seus orígens va ser un molí fariner. En 1758 Sr. Mauro Aparisi, rector de l’Església parroquial de Banyeres estableix i alça un molí fariner de l’Administració de l’Església per a sufragar les despeses de construcció de la nova Església, però en 1877 el compra José Mora Navarro i edifica al costat un molí paperer, el més important de Banyeres per la seua elaboració de paper de fumar i libritos. A la fi del s.XIX ho adquireix José Laporta Valor que ho rebateja com la Innovadora. En 1935 s’integra en Papereres Reunides S. a. d’Alcoi. En 1964 tanca per no es competitiu

El seu estat actual no és molt bo a pesar que fa uns anys se li va fer una renovació de les cobertes dels cossos principals.