Molí Rupestre del Pantanet

El Pantanet i el Molí Rupestre del Pantanet són un dels racons més emblemàtics que té el poble d’Alfafara. Aquest lloc es troba a uns 3 quilòmetres del municipi i és accessible per una pista asfaltada. Destaca, en primer lloc, l’assut anomenat Pantanet fet de pedra ben treballada de carreus irregulars. En segon lloc es troba el molí en procés de ruïna i, a continuació, el molí rupestre excavat en la pedra calcària del barranc del Pantanet. En la cova destaca el treball de pic i la gran pedra de molí. Un lloc màgic per a portar als xiquets o a algun amic o amiga que desconega la seua existència.