Molí Sol

Està situat en el marge dret del riu, annex al Molí Torró.

Aquest molí també és conegut pel nom de “Blanco y Negro”, pel paper de fumar que fabricaven. Es va edificar en 1856. Aquest molí té una planta rectangular de quatre crugies, amb un alçat de quatre plantes. La planta baixa correspon a un semisoterrani voltada per pilars de secció rectangular. La primera planta, que s’accedeix per la planta principal, destinat a les condícies dels treballadors, oficines i habitatges, que repeteix l’estructura reticulada creada en el semisoterrani, però que la configura un sistema de llinda de bigues de fusta sobre pilars de morter, aquest esquema es repeteix en les plantes superiors. La planta segona i tercera, s’utilitzava per a realitzar l’assecat del paper a l’aire.

A l’edificació principal, se li va afegir en diferents èpoques diversos annexos, depenent de les necessitats de la indústria (tallers de fusteria, ferreria, habitatge del conserge…)

Una mica abans del molí trobem les basses de decantació, utilitzades per a netejar l’aigua abans de la seua entrada en el molí.

La conservació actual de conjunt és regular.