Parròquia Sant Miquel Arcàngel

Les primeres notícies sobre els orígens de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel les trobem en el S.XIV, on consta que el capellà d’Agres acudia als sínodes diocesans celebrats a València.

També se sap que durant l’any 1615 es van fer obres per a pal·liar els danys patits per un gran terratrèmol. Durant el mateix segle XVII i XVIII van continuar les reformes al vell edifici, fins a tenir l’aspecte actual. Actualment, l’església continua inacabada ja que el campanar mai va ser conclòs.

A l’interior trobarem obres d’art de famosos pintors de la zona com són Vicente Cerdà, Joan Pascual i Remigio Soler.