Ruta dels Taulellets d’Agres

Els retaules ceràmics de tema pietós formen part dels carrers d’Agres des de fa segles. Afortunadament, i malgrat el temps que ha passat des de la seua col·locació, encara es conserven.

Aquestes ceràmiques estan enclavades en un lloc preferent de les façanes d’algunes cases, situades a l’altura del pis principal i encaixades en fornícules, en ocasions proveïdes d’un ganxo giratori que permetia penjar un fanalet amb el qual il·luminar la imatge durant la nit. La grandària de les composicions és molt variada però principalment són panells que estan formats per un nombre determinat de peces quadrangulars de 20 a 22 cm de costat.

Les imatges representades apareixen emmarcades per unes sanefes o orles, anomenades “rocalla” o sanefa rococó, perfilades amb una gruixuda línia de manganesos que delimita l’àmplia gamma cromàtica en la qual, amb tonalitats ocres, grogues, verdes, siena, morat i blau, es combinen i donen a les peces un bell atractiu. En ells podem trobar representacions iconogràfiques dels patrons de la Vila i dels Sants homònims dels carrers on es troben. En alguns retaules de ceràmica apareix indicat l’any de la realització, així com els epígrafs que indiquen el nom del Sant o bé de la persona que va pagar el panell.

RETAULES DINS DE LA RUTA:

 • Sant Josep
 • Santíssima Trinitat, Sant Francesc i Santa Clara d’Assís
 • Verge del Castell d’Agres
 • La Pietat
 • Sant Francesc, Crist i la Verge
 • Sant Carles Borromeu i Sant Bartolomé Apòstol
 • Sant Antoni de Pàdua
 • Santiago “Matamoros”
 • Sant Miquel Arcàngel
 • Sant Caietà i Verge amb fill
 • Sants Abdó i Senen
 • Sant Antoni de Pàdua
 • Calvari
 • Convent
 • Sant Joaquím i Verge “Xiqueta”