Via Verda del Xixarra

La Via Verda del Xixarra recorre el traçat per on circulava la línia de ferrocarril de via estreta Iecla-Villena-Alcoi, conegut com el tren “Xixarra”. El tram que va entre el Santuari de les Virtudes de Villena i Biar (15km) sí que està condicionat. A partir d’ahí, el recorregut ja no està adaptat i l’antic trajecte s’interromp en alguns punts, pel que cal donar alguna revolta, com al seu pas per Agres, on un dels ponts que travessa un barranc ha desaparegut. Al final del trajecte pot connectar-se amb la Via Verda d’Alcoi.