Arxiu municipal de Muro

Edifici de titularitat de l’ajuntament, inaugurat l’any 2011. Es tracta d’un edifici singular i modern, amb una superfície total de 1.103 metres quadrats. La planta baixa alberga una sala d’exposicions així com altres espais i serveis vinculats. L’entreplanta està dedicada a magatzem i la planta primera a arxiu i sala d’estudi i consulta.