Safareig de Banyeres

El safareig municipal va ser el lloc on les dones de Banyeres anaven a llavar la roba dels seus familiars. Era el lloc de treball i de trobada social. Es creu que el safareig ja funcionava en 1885.

Actualment es tracta d’un edifici rectangular i coberta amb vessant a dues aigües. Dins de l’edifici destaquen una doble fila de piles per a llavar dempeus i una font adossada a una de les parets.